Home

Welkom op de website van Stichting Lydia
De Stichting heeft ten doel om vanuit het Bijbelse principe van “met innerlijke ontferming bewogen zijn”, mensen te helpen in materiële en geestelijke nood, nationaal en internationaal, alsmede mensen bewust te maken van de noden van anderen.

In de statuten van de stichting is dat verwoord en vastgelegd. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Meer info over de stichting kunt u vinden op de pagina ‘over ons‘. Heeft nu nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Onze contact gegevens zijn te vinden op de ‘contact‘ pagina